Hästar till salu i norrland

Hästar till salu i norrland

Att sälja en häst kan ibland vara svårt. Kanske är det ännu värre i Norrland där det ofta är långa avstånd och således svårt att kunna åka och hälsa på sin gamle vän. Att sälja häst i Norrland kan te sig svårt men idag finns flera sidor på nätet där man kan sälja hästar. Det går också att lägga in annonser på Facebook i olika lokala grupper. Då är chansen även större för att hästen köpare finns inom kort reseavstånd från den gamla ägarens närområde. Det är annars bra att kunna sälja en häst via kontakter eftersom man då har lättare att känna sig trygg med köparen och man vet hur den nya köparen är som person.

Hästar till salu i norrland – vilka?

De hästar som är eller blir till salu i Norrland är ofta ganska grova arbetshästar. Det är inte många vanliga lättare ridhästar eller travhästar som säljs. Troligen beror det på att fler har användning av en grövre häst som klarar att dra en del och som kan belastas med ganska stora vikter. En ponny eller en vanlig ridhästar kan inte dra lika mycket och heller inte bära lika mycket. En sådan häst kan inte hjälpa till på samma sätt i till exempel jordbruk eller i skogen. En lättare häst kan endast användas till lättare sysslor eller till nöje. De är därför enligt många inte värda lika mycket eftersom de inte kan jobba.

Vad kan hästen användas till i Norrland?

En häst i Norrland kan användas till flera saker. De kan användas till ridning eller nöje. De kan också användas till arbete av olika slag. När man ser hästar till salu i Norrland märker man att det ofta i annonsen står att hästen klarar att dra vissa vikter eller hoppa vissa hinder. Beroende på vad hästen ska användas till och vad säljaren vill att hästen ska användas till så kan dessa uppgifter vara mer eller mindre intressanta. När man ska sälja häst är det bra om den blivande köparen får veta så mycket som möjligt innan köpet så inga obehagliga överraskningar uppkommer.

Hästar till salu i Norrland är kanske inte så vana att åka transport, särskilt inte om de bara använts i skogsbruk eller inom jordbruket. Ska man då åka långt med sin nya häst är det viktigt att tänka på detta. Kanske vill säljaren inte att hästen ska åka långt sin första resa?

Var sätter man en häst till salu?

Man kan sälja hästar på flera olika sätt och på flera olika ställen. I tidningen ridsport kan man sätta in annonser om att en häst är till salu. Man kan också annonsera på flera olika sajter på nätet. Dessa kan vara mer eller mindre specialiserade på hästvärlden. Man kan också annonsera på olika sociala medier. När man skriver en annons är det viktigt att få med så riktig och så mycket information om hästen som möjligt för att en eventuell ny ägare ska kunna bilda sig en korrekt uppfattning om hästen. Beroende på vad hästen ska användas till är det inte säkert samma information är intressant för alla köpare.

Bland hästar till salu i Norrland är det mestadels arbetshästar ute på annons. Dessa har i regel inga tävlingsresultat. Ska man däremot sälja en tävlingshäst är resultat och tidigare skador av stor betydelse för en eventuell köpare som är intresserad av att fortsätta tävla. Också om hästen säljs som avelshäst behövs dessa uppgifter. Har hästen en medfödd skada kanske den inte bör användas i avel utan säljas som promenadhäst eller sällskapshäst om den inte kan tävlas. En ny köpare behöver då veta detta. Det är därför viktigt att säljaren är tydlig när denne skriver annonsen så onödiga och kostsamma misstag och missuppfattningar kan undvikas.

Att sälja häst

Det finns mycket att tänka på när man ska sälja eller köpa en häst. Oavsett om man ska köpa en arbetshästar, en tävlingshäst eller bara en sällskapshäst är det tacksamt om den tidigare ägaren och säljaren varit ärliga i annonsen och tagit upp eventuella skador eller olater som hästen har. Hästar till salu i Norrland är ofta avsedda att användas till arbete i skog eller i jordbruk. Det är då viktigt att veta att hästen klarar att utföra det avsedda arbetet då den annars blir en onödig utgift. Ska hästen inte arbetas eller ridas är det bra att veta varför, samt om den kan användas i avel. Är säljaren inte ärlig kan den nya ägaren till hästen drabbas av stora konsekvenser, inte bara ekonomiskt.

Läs igenom köpekontrakt noga innan du skriver på