Hästar utan hem

Hästar utan hem

Det kan finnas ett flertal anledningar till varför ett djur plötsligt står utan hem. Ägaren kan ha gått bort eller på annat sätt blivit oförmögen att ta hand om sitt djur eller så kan djuret har blivit omhändertaget av polis och länsstyrelsen. Trots att vi svenskar i de flesta fall tar hand om våra djur och förstår djurens värde finns det självklart även här undantag. I de flesta fall finns det dock lösningar och såväl hästar som andra djur har möjlighet att hitta ett nytt hem.

Frivilliga organisationer spelar stor roll

Om man anser att en häst far illa har man möjlighet att anmäla detta till polisen, länsstyrelsen eller någon form av organisation som hjälper hästar och hästar utan hem. När anmälan är lagd kommer länsstyrelsen göra ett besök hos djurägaren och se så att allting står rätt till eller om något behöver ändras. Är det riktigt illa kan djuren bli omhändertagna och djurägaren beläggas med ett djurförbud. Polisen assisterar länsstyrelsen med det praktiska arbetet när det kommer till omhändertagandet av djuren.

Om en individ blivit belagd med djurförbud finns det ett flertal regler som måste följas. Det är inte bara förbjudet för individen att äga djur, det är även förbjudet att utfodra eller vattna djur, transportera djur, sköta om och träna djur eller på annat sätt arbeta med dem. Om man skulle bryta mot någon utav dessa bestämmelser kan man komma att åtalas för brott mot djurskyddslagen. Man kan dock, efter en ansökan hos länsstyrelsen, få sitt djurförbud upphävt.

Vill du adoptera en räddad häst?

Om du är intresserad av att ta hand om en häst utan ett hem, då finns det ett flertal vägar att gå. Om hästen blivit omhändertagen av polisen kommer polisen hålla i försäljningen. Förhoppningen genom försäljningen är att djuret skall hitta ett nytt och bra hem och att de kostnader som funnits under djurets uppstallning, såsom foder och liknande, skall täckas. Man strävar dessutom efter att uppnå marknadspris så att hästen inte säljs billigt till ett olämpligt hem.

Om man inte själv vill äga en häst kan man kan välja att bli fodervärd åt en. Detta gör man genom att anmäla sitt intresse till en lämplig organisation. Innan man gör detta bör man dock ha i åtanke att ett stort antal av de hästar som blivit omhändertagna kommer från trassliga hem och kan vara misskötta och till och med misshandlade. Detta kan leda till skygga, aggressiva hästar som kräver extra mycket förståelse, kärlek och omtanke.

Alla hästar förtjänar frihet och respekt

Att vara hästägare

Att vara hästägare är ett stort ansvar. Djuret kräver mycket skötsel och omvårdnad och behöver dessutom stimuleras och arbeta för att må riktigt bra. Det skall ha tillgång till riktigt bra foder, en omskött stallplats, stora hagar och många hästkompisar. Om en olycka inträffar eller om djuret skulle insjukna måste det ha möjlighet till ett besök hos en kunnig veterinär. Att vara hästägare är underbart men det är också dyrt, något man bör vara förberedd på innan man tar hem sin nya vän.